Urbárska spoločnosť Badín, zastúpená Ing. Dušanom Faškom Vás pozýva v súlade so Zmluvou a Stanovami Urbárskej spoločnosti obce Badín, pozemkové spoločenstvo, na zhromaždenie spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční v športovej hale v Badíne
dňa 29.03.2019, o 17:00 hod. /piatok/.

 

Pozvánka, oznámenie, stanovy, návrh zmluvy a zoznam neznámych vlastníkov sú nižšie uvedené:

Pozvánka na schôdzu USB 2019.pdf (159,9 kB)

Oznámenie USB 29032019.pdf (130,9 kB)

Návrh stanov- zverejnenie na stránke k Zhromaždeniu.pdf (275516)
Návrh zmluvy - zverejnenie na stránke k Zhromaždeniu.pdf (225265)
LV 2457 -Neznámi vlastníci.pdf (620 kB)

Srdečne Vás pozývame.